22/04/2024
нота.мк
Актуелна Нота

Струмица со алармантнo ниво на загадување

Струмица е забележана како најзагадена област во државата, според последните мерења спроведени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Градот има забележано неверојатни 535 микрограми на метар кубен ПМ10 честички, надминувајќи ги безбедните нивоа со значителна разлика. Овие опасни нивоа на загадување претставува сериозна закана за здравјето на жителите на Струмица.

Во доцните часови на 14 декември, Министерството за животна средина и просторно планирање на официјалните мерења во Струмица, забележа голема концентрација на ПМ10 честички во воздухот во градот. Овие микроскопски честички, кои имаат штетно влијание врз здравјето  на луѓето, се регистрирани загрижувачки 535 микрограми на метар кубен, што ја означува Струмица како најзагаден град во Македонија.

Тежината на ситуацијата дополнително ја истакна и индексот за квалитет на воздухот забележан на waqi.info, кој го категоризира квалитетот на воздухот во Струмица во опасната зона. Оваа класификација ја нагласува сериозноста на загадувањето, сигнализирајќи ги највисоките нивоа на загадување во регионот.

Related posts

Македонија е втората најзагадена држава во Европа

Видлив воздух, невидливи луѓе

Димитар Мицев

Странец се обидува да го подобри квалитетот на воздухот во Скопје

Димитар Мицев

Фалат 48 проценти од потребните инспектори за животна средина

Димитар Мицев
Се одчитува....

Discover more from нота.мк

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading