03/03/2024
нота.мк

Импресум

Димитар Мицев
нота

Нота.мк е секогаш отворен за соработка со новинари и стручни соработници за комуникација со јавноста. Слободно контактирајте на aktuelna.nota@gmail.com


Главен и одговорен уредник

Димитар Мицев * dimitar.micev@gmail.com

Новинари и соработници

Сузана Мицева * suzanamicev@gmail.com

Александар Методијев * aleksandar_metodijev@hotmail.com

Проф. Др. Ана Витанова Рингачева * anavitanova@yahoo.com