16/06/2024
нота.мк

ЗЕНИТ

Димитар Мицев

Списание за наука, литература, култура и уметност

zenit 10-11
Зенит број 10 – 11
zenit 8-9
Зенит број 8 – 9
zenit 6-7
Зенит број 6 – 7
zenit 4-5
Зенит број 4 – 5
zenit 3
Зенит број 3
zenit 2
Зенит број 2
zenit br 1
Зенит број 1
Главен и одговорен уредник на списанието

Ана Витанова-Рингачева
(Македонија)

Уредувачки одбор на списанието


Сузана Мицева(Македонија)
Далибор Плечиќ(Македонија)
Никола Шимиќ-Тонин (Хрватска)
Марија Павловиќ (Србија)
Урсула Келер (Австрија)
Oлга Лалиќ-Кровицка (Полска)
Васил Дрвошанов (Македонија)