16/06/2024
нота.мк

Културна нота

Културна нота за се што се случува во областа на културата, културните дејци и нивните активности за развој и промоција на културата.

Допрва доаѓа времето на македонската фолклористика

Сузана Мицева
Времето на Марко Цепенков допрва доаѓа, вели директорот на Институтот за фолклор, Ермис Лафазановски. Тој смета дека дури во овој 21 век ќе се види...

Звукот на гитарата ги освојува струмичани

Сузана Мицева
Еден ентузијаст професор по гитара, и десетина години подоцна – полни концерти сали и сцена со шеесетина млади музичари гитаристи. Вака може да се опише...

Списанијата за литература како хибриден културен простор

Димитар Мицев
Списанијата за литература, уметност и култура не се создаваат затоа што културата има потреба од медиум. Нивната појава на македонската сцена, особено на онаа надвор...

Филмуваните видеозаписи за русалиите

Филмуваните видеозаписи за русалиите – жива слика и драгоцен архивски извор. Ритуалните игри, како активност, го поврзуваат човекот со времето на длабоката древност, време кога...

Во Секирник се негува музеј – реликвија на македонската традиција и култура

Сузана Мицева
Стари садови, покуќнина, облека, парчиња накит, оружје, но и документи. Мал етно музеј собира Ѓорги Петров, професор во средното училиште Никола Карев, но и горд...

Некрстените денови од 6-19 јануари-време на обредните русалиски игри

Нашите предци имале слични светогледи кога станувало збор за заедничкиот добробит, за колективното добро. Тогаш се обединувале во идејата дека ништо не е позначајно од...

Десетина настани и триесетина поети од девет земји за 35. Поетска ноќ во Велестово

Сузана Мицева
На падините на планината Галичица, на околу 1000 метри надморска височина, се наоѓа Велестово. Селото чија местоположба е како измислена во некоја митска приказна –полуоткриена,...