03/03/2024
нота.мк

Културна нота

Културна нота за се што се случува во областа на културата, културните дејци и нивните активности за развој и промоција на културата.

Списанијата за литература како хибриден културен простор

Димитар Мицев
Списанијата за литература, уметност и култура не се создаваат затоа што културата има потреба од медиум. Нивната појава на македонската сцена, особено на онаа надвор...

Филмуваните видеозаписи за русалиите

Филмуваните видеозаписи за русалиите – жива слика и драгоцен архивски извор. Ритуалните игри, како активност, го поврзуваат човекот со времето на длабоката древност, време кога...

Во Секирник се негува музеј – реликвија на македонската традиција и култура

Сузана Мицева
Стари садови, покуќнина, облека, парчиња накит, оружје, но и документи. Мал етно музеј собира Ѓорги Петров, професор во средното училиште Никола Карев, но и горд...

Некрстените денови од 6-19 јануари-време на обредните русалиски игри

Нашите предци имале слични светогледи кога станувало збор за заедничкиот добробит, за колективното добро. Тогаш се обединувале во идејата дека ништо не е позначајно од...

Десетина настани и триесетина поети од девет земји за 35. Поетска ноќ во Велестово

Сузана Мицева
На падините на планината Галичица, на околу 1000 метри надморска височина, се наоѓа Велестово. Селото чија местоположба е како измислена во некоја митска приказна –полуоткриена,...

Даница Ручигај – ALBA AVIS НА МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА

Сузана Мицева
Жена сум, Ќе те надојам Да израснеш! — Даница Ручигај Книжевноста не може без убавината, таа е зачната во нејзината матка, од неа се храни,...