16/06/2024
нота.мк

народ

Политичарот-играч на сметка на другите

Сузана Мицева
„Не постои политичар кој не е способен за својата должност. Затоа што таа е над секој можен дух“ – Пол Валери Централна ознака на секоја...