16/06/2024
нота.мк

Danica

Даница Ручигај – ALBA AVIS НА МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА

Сузана Мицева
Жена сум, Ќе те надојам Да израснеш! — Даница Ручигај Книжевноста не може без убавината, таа е зачната во нејзината матка, од неа се храни,...