03/03/2024
нота.мк

Ана Витанова Рингачева

Филмуваните видеозаписи за русалиите

Филмуваните видеозаписи за русалиите – жива слика и драгоцен архивски извор. Ритуалните игри, како активност, го поврзуваат човекот со времето на длабоката древност, време кога...

Некрстените денови од 6-19 јануари-време на обредните русалиски игри

Нашите предци имале слични светогледи кога станувало збор за заедничкиот добробит, за колективното добро. Тогаш се обединувале во идејата дека ништо не е позначајно од...